Information om hypnoseterapi

Opdag hvad hypnoseterapi kan gøre for dig

Hypnoseterapi er et kraftfulgt værktøj der virkelig rykker – til dig der ønsker forandring NU

Er du kørt fast i et mønster, hvad enten det er rygning, vægtproblemer, stress, fobier, lavt selvværd eller angst? Eller har du allergi eller smerter? Så ligger der i hypnoterapien en effektiv mulighed for dyb fysisk, mental og følelsesmæssig healing. En mulighed som er tilgængelig for alle, også dig. Det at du har et mønster og at tingene gentager sig igen og igen, er et symptom på, at du ikke er i kontakt med en væsentlig del af dig selv – din underbevidsthed. Hypnose er enestående til en positiv og varig forandring, som du opnår i en tilstand af afslappethed, åbenhed og modtagelighed, så din smerte, allergi eller dit vanemønster kan opløses og forandres positivt og varigt på et dybere niveau.

Hypnoseterapi bruges b.la. til:

Vægttab  • Sukkerafhængighed • Allergier  • RygningFobier • Angst  • Selvværd • Jalousi  • Smerter  • Stress • Eksamensangst • Parkinsonshjerneskader • Børn & Unge

  

Hypnose terapi blev allerede anerkendt i 1958, af den Amerikanske Medical Association - vi kan kun vente på at vi i Danmark får den samme anerkendelse og tilskudsberettigelse.

 

Hypnoseterapi virker

I over 200 år, har hypnose været en anerkendt metode til at arbejde med det underbevidstheden, som en særdeles effektivt og kraftfuld terapeutisk metode. Forklaringen på dette faktum er helt enkel: Hypnoseterapi benytter din underbevidsthed. Dvs. hele din ”harddisk”, som er ca. 90% af din hjernes ressourcer, som endnu ikke er fuldt udnyttede. Med hypnoseterapi kan du få adgang til denne ”harddisks” kraftfulde ressourcer og dermed muligheden for at skabe dyb og varig forandring. 

Alle, med en normal intelligens kan hypnotiseres, kun mennesker med b.la. højt medicin forbrug kan være umodtagelige, men i disse tilfælde arbejdes der altid sammen med egen læge eller hospital.

 

Aldrig acceptere en tilstand, der kan ændres

Det er nemlig ikke et spørgsmål om du kan hjælpes, for alle mennesker kan hjælpes hvis de vil. Det er spørgsmål om at trykke på de rigtige knapper. Har du oplevet noget traumatisk engang, eller går du med følelsen af at være udenfor eller ikke god nok. Mennesker kan reagere højst forskelligt på nøjagtig den samme situation. Måske er det åbenlyst hvad problemet er, eller måske er det et dybt ubevidst mønster i dig som arbejder. Det sker bare. 

Hypnoseterapi kan hjælpe dig fri fra den fastgroede tilstand.

 

Allergi og fobiske reaktioner

Tilstandsindlærte reaktioner som f.eks efter en enkeltstående ulykke, sorg, chok udløser allergi og fobier, som bliver ved med at plage dig mange år efter uden egentligt at have noget med selve hændelsen at gøre.

Hypnoseterapi kan afdække selv de mest fortrængte minder og erindringer og gøre dig fri for allergi og fobier.

Personligt har jeg oplevet via hypnoseterapi, at min allergi for kat forsvandt!

 

Smertebehandling

Kroppen har mange forskellige muligheder for at smertebehandle sig selv. En af dem er evnen til at se billeder og visualisere den ønskede tilstand frem. Hypnose har været brugt som anæstesi (bedøvelse) siden 1800 tallet, hvor den skotske læge John Esdaile brugte hypnose, til at operere over 300 engelske soldater uden andet end hypnotiske forslag til underbevidstheden.

Man kan benytte hypnose på forskellige måder i forbindelse med smerter. 

Mange fysiske smerter kan ses som “udvækster” af uforløste følelser, bekymring, stress, traumer o.s.v

I hypnoseterapi, kan man bearbejde, heale og afslutte de underliggende årsager til den fysiske smerte, og dermed indirekte behandle smerten.

Personligt har jeg oplevet via hypnoseterapi, at smerter jeg har haft i 16 år – forsvandt!

 

I hypnoseterapi arbejdes der både med ren hypnose, dvs. forslag til underbevidstheden og terapeutiske teknikker i trancen.

Hos dalgas Hypnoseterapi arbejder jeg med forskellige mentale værktøjer, for at hjælpe dig, med netop den forandring du ønsker dig. Jeg anvender 5-path ® system, som er en videreudvikling af den traditionel hypnose og som både bruger principper fra psykologiens verden, men også fra NLP, coaching og Gestaltterapiens verden.

Hypnoseterapi - lang version

Hypnose er en naturlig forekommende bevidsthedstilstand, hvor sindet er mere åbent overfor nye forslag og ideer. Da tilstanden er helt naturlig, kan alle også hypnotiseres.*

I hypnose er du ved fuld bevidsthed hele tiden. Tilstanden svarer lidt til at dagdrømme let med lukkede øjne. Ingen kan hypnotiseres mod deres vilje. Derfor er det hele tiden dig der har kontrollen men også muligheden for at lave store ændringer i dit liv. Forstil dig at du ruller dit kritiske kontrol filter ned så vi kan arbejde med de forandringer du ønsker. Og er der noget du ikke ønsker, ruller du bare op igen.

Hypnose er korttidsterapi og sigter på at bringe klienten hen til sit mål, på den hurtigste og mest effektive måde. Hypnose skyder en genvej forbi logikken, som fortæller os, at forandring tager laaaaang tid og koster en frygtelig masse penge. Forandring med hypnose og hypnoterapi går stærkt, da terapi formen løser problemet, der hvor problemet næsten altid findes. I det ubevidste sind. Fx hvis du kommer i behandling for rygning, kommer du ikke ud som ex –ryger, men som ikke ryger. Lyst, vane og årsager er væk –som om de aldrig har været der.

*Såfremt du får kraftig medicin, skal jeg have lægens accept og godkendelse på hypnosen samt et evt. medicin nedtrapnings samarbejde 

I hypnoseterapi, kommer du i kontakt med dele af dit underbevidste sind, som ellers er din utilgængelige harddisk. Glemte erindringer, minder og fortrængte følelser. Alt dette er tilgængeligt og indenfor rækkevidde via hypnoseterapi. På den måde er det muligt at fjerne årsagerne til din problemstilling.

I hypnoanalysen bevæger man sig længere og dybere ned, end den umiddelbare årsag. Klienten kommer måske med et problem som bifobi. Det første som kunne tænkes at bringe bedring hos klienten, er at placere suggestioner om, at det fra nu af f.eks vil du være fuldstændig afslappet når bien lige kigger forbi, du ved den bare kigger også flyver den igen. Dette vil i mange tilfælde være nok til at en bedring indfinder sig.

Er der stadig rest af af angst og fobi, til angsten for bier, kan man så bevæge sig et eller flere lag dybere. Dette kan man gøre ved at benytte sig af hypnoterapeutiske teknikker .

Sandsynligvis vil man konstatere at bi-fobien eller hvor neglen lige kom fra, bare var et udvandet symbol på hvad den egentlige årsag var. Den klassiske årsag kunne være separationsangst fra moderen og hendes varme trygge bryst.

Undertiden vil den egentlige årsag aldrig blive helt klar, hverken for klienten eller hypnoterapeuten. Bedringen indfinder sig bare, fordi klientens ubevidste sind har fortaget de nødvendige justeringer.  

Behandlingsforløb 

1. behandling er nøje formet efter den enkelte klient og dennes behov, og kan derfor variere tidsmæssigt mellem 1 ½ -2 timer. Behandlingen består af en afklaringsfase og en behandlingsdel, hvor klienten ligger/eller sidder under den hypnoterapeutiske trance. 

Afklaringsfase: Vi  afdækker de bagvedliggende årsager og følelser forbundet med dit mønster og klarlægger dit mål. Dette indbefatter naturligvis en snak om den tilstand du er træt af at befinde dig i , men også hvor du kunne tænke dig at bevæge dig hen. Når jeg er omhyggelig med at nævne dette, er det fordi der også ligger en udviklingsproces at formulere og udtrykke sit mål. 

Vi arbejder grundigt og effektivt. Du kommer i hypnose, og første del af behandlingen er i gang. Vi fjerner årsagen.

Behandlingsdel: Klienten bliver blidt ført i en tilstand af ro og dyb afslappethed. Herefter føres personen i hypnotisk tilstand og behandlet efter den “køreplan”, som er aftalt mellem hypnoterapeuten og klienten. 

Ofte er to eller tre behandlinger nok til, at klienten føler bedring. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt med flere behandlinger, mens problemet naturligvis også kan forsvinde i løbet en enkelt behandling,

2. behandling: Vi snakker om, hvordan det er gået siden sidst. Vi arbejder meget dybt og grundigt i hypnosen med forskellige hypnoterapeutiske/gestaltterapeutiske teknikker. Vi bearbejder årsagerne og de bagvedliggende følelser i forbindelse med din udfordring. Vi bliver ved til der ikke er mere at komme efter. Vi giver dig værktøjer til at styre dine nye vaner. Vi lægger et nyt "program" ind.

3.-4. behandling: Vi snakker om, hvordan det går nu. Vi arbejder dybt i hypnosen med forskellige hypnoterapeutiske metoder. Vi styrker de resultater vi har nået.

På den måde er det muligt at fjerne årsagerne til din problemstililng og danne nye positive overbevisninger i hjernen.

 

*Hjerneskader ca. 2 timer pr. gang/4 gange

lotteDalgas Hypnose
v/Ann-Charlotte Dalgas

Grenåvej 832
8541 Skødstrup

Mobil: 6171 2284
kontakt@dalgashypnose.dk

CVR: 25070623

Fortroligheds politik (GDPR)